Новини
ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

АБТТА призовава за координирани и пропорционални мерки в отговор на епидемията COVID-19
  виж »

Върховният орган на АБТТА потвърди необходимост от консолидиране на усилията на всички нива за информационно подпомагане потребителите на туристически услуги COVID-19
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент

 
  » НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ - ДОМАКИН НА СЕДМАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ » Природни забележителности


   
 
 • На разстояние 50 минути отЧепеларе се намира природният феномен – Чудните мостове. В Община Чепеларе е социализиран екомаршрут по билото на рида Чернатица, екопътека „Чуднитемостове”. Това позволява на община Чепеларе даразнообразява своя туристически продукт в посока на природния, приключенския иеко туризъм. Тези природни чудеса в много голяма близост също позволяватобогатяването на туристическия продукт на Чепеларе с нишови видове туризъм,както и интегрирането на природния туризъм в един по-голям мащаб - приключенския туризъм във всичките му измерения.


 • Пещера Челевещата дупка се намира се на 7 км. от село Орехово. До нея се достига по туристическа пътека. Туристическите водачи винагипредлагат на своите групи посещение в Челевещата дупка, особено групитеизпратени от Българския туристически съюз – София. Малките групи, посещаващи хижа “Персенк”, също почти винаги минават да я разгледат. Туристическият преход до пещерата е един от най – леките пешеходни и затова се предпочита от туристите. Непригодена за туристи е самата пещера.
 • Смърчовото съзвездие “Ардашлъ” край Пампорово е  вековен смърч с тринадесет “братя” (разклонения, но започващи от самия корен подземята), обявен за природен паметник. Със заповед № 2276 / 5.12.1967г. наМинистерството на министерството на горите и горската промишленост смърчовотосъзвездие “Ардашлъ” е обявен за природен паметник.
 • Водопад, намиращ се в местността “Дуплево” с. Орехово – на 0,5 км.западно от селото. Скален пролом по поречието на река Орешица. Защитен природенобект
 • Водопад, намиращ се вместността “Скакалото” на с. Орехово – на 0,5 км. южно от селото -вторият по големина водопад в страната с височина на пада 30 м. Защитенприроден обект 
 • Костен камък е колосален скален масив, приличащ на огромна стена,над която расте вековна смърчова гора, и се  намира  на 4 км. югозападно от с.Орехово. Този естествен скален феномен е отбелязан като природназабележителност в енциклопедията през 1965г. Има естествен водопад над голямаскална ниша с височина на водния пад 30 м., който придава величие наместността. Свързан е с каменния каньон в местността “Койлово дере”. Обявен еза природна забележителност. Има предание, че от ръба на пропастта са хвърляниживи жителите на близкото село Койлово, отказващи да приемат исляма. Подножиетона скалата било осеяно с кости, откъдето и дошло името на местността.
 • Ваклите дупки се намират на 7 км. южно от с. Забърдо (2 км. южно отместността “Кабата”). Южен ерозиран склон с естествени скални(пещерни)образования, покрити с калцити. Тези интересни скални ниши са обявени заприроден феномен.
 • Глухите камъни  са естествени скални образованиякрай с. Забърдо. Съществува хумористично предание, затова как получават наименованието си„Глухите камъни“. Исеин Аговски – син на Кара Ибрахим, и Абдулах Аговски – внукна същия, веднъж срещат Таню Войвода и решават да се пошегуват с него, казвайкиму, че ако някой говори от едната страна на камъните, то от другата нищо не сечува. Първоначално Таню не вярва, но двамата шегаджии му предлагат сам дапровери. Решават Таню да застане от едната страна на камъните, а Исеин и Абдулахот другата, като последните двама да викат, за да се убеди Таню, че нищо не сечува. Така и става, само че Исеин и Абдулах мълчат през цялото време. След катоТатю известно време се напрягал да чуе виковете на двамата си познати, отивапри тях и ги пита: „Вие, викате ли?“ „Викаме!“ – отвръщат двамата шегаджии –„Ако искаш, ти сега викай, а ние ще слушаме.“ Отново войводата се съгласява, нои този път се повтаря същото. Пак той отива, след известно време, при тях и имказва: „Чувате ли нещо?“ „Нищо не се чува. Ти викаш ли?“ – питат престореноИсеин и Абдулах. Старите познати се разделят, като Таню Войвода остава ощедълго при камъните, чудейки се на станалото, а Исеин и Абдулах Аговскипродължават весело по пътя за Чепеларе, присмивайки се на Таню.
 • Пещера Челевищница се намира на югозапад от село Забърдо в местността „Айдарски камък“, въввисоките части на камъка. Пещерната пропаст е дълбока 36 м. От дъното й започва гигантски конус, състоящ се отдолу от плътен глинест и почвен насип. Върху него са натрупани хиляди камъни, на места подпирани от огромни,надвиснали блокове. В пропастта няма никакви форми.
 • Пещера Сливова дупка. През 60-те години на ХХ век, Шабан Сливов и други ловци от село Забърдо, гонейки една златка в местността под Заградска чука, недалеч от Тьовната дупка,случайно откриват една дупка, а зад нея просторна пещера. Сливов надниква впещерата, но нищо не можел да се види. На следващия ден той влиза в пещерата и гледката го поразява. Там имало много костиот човешки скелети и то предимно детски. До тогава за тази пещера в Забърдо никой нищо не знаел.Новооткритата пещера се намира на 200 – 300 м. на изток от пещерата Тьовната дупка, на още по – скрито и закътано място. 
 • Пещера „Челевещницата се намира в землището на село Павелско. През 1966 г. е посетена от Шестатамеждународна експедиция с участието на руските специалисти Игор Ефремович иВиктор Дублянски. Експедицията констатира, че от отвора й започва отвесентунел(шахта) с дължина 33 метра, който достига до подземна зала с размери-дължина85 метра и ширина 40 метра. Веднага, след конуса от пръст и камъни, подпещерният отвор започват огромни, високи до 1 метър и дебели до 50 сантиметра,синтрови прегради. Една част от нейните искрящи ефирни стени са сухи и покритис дребни като просо бисерчета, а друга – с кристална вода. Специалистите смятат, че някога в нея е имало езеро с дълбочина 12 м., което пресъхва. Някоиот пещерните образувания са оприличени на пещерна гора, а над пресъхналотоезеро има красива колонада. Сводът на пещерата, с висящите от него безбройизящно бели сталактити, е опрян на сталактони, приличащи на чудновати снежниподпори. Непрестанно от тавана й се откъсват водни капки и политат с шемет къмпещерния под. В средата на залата, сред огромна паница, издълбана от падащитекапки, лежи най-красивият и величествен пещерен бисер, намерен досега вбългарските пещери, възприеман като чудо на природата и бисер на бисерите. През1966 г. Петър Трантеев го определя като „кралят“ на пещерните бисери. Името на пещерата се предполага, че произхожда от наличието на човешки кости в нея. Сред местното население е разпространена легенда, че в Челевищницата е хвърлен жесток турчин, а според друг вариант на същата легенда – местен чорбаджия.Наистина при проучването на чепеларските пещерняци е намерен в пещерата скелет на човек.
 • Куцинското блато се намира в района на чепеларското село Прогледи е обявено е за природна забележителност. Естествено находище на Родопски крем, включен в Червената книга на България.

  "Акцент-Д" - уеб дизайн