Новини
АБТТА - учредител на Организацията за управление на туристически район София
  виж »

Приключи Шестата работна среща между бизнеса и местната власт
  виж »

Членовете на АБТТА - с преференциални и ексклузивни условия на обучение в АPG ACADEMY
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  » НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » Новини
  Позиция
  » Полезни контакти
  » Прочетохме за Вас
  » АБТТА в медиите
  » КОНТАКТИ
  ОБЩИНА ТРОЯН - ДОМАКИН НА ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ
  ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ДОМАКИН НА ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ
  ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ - ДОМАКИН НА ШЕСТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ
  » Шеста работна среща между бизнеса и местната власт

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ » Позиция
Предложение на АБТТА относно Заповедна Кмета на СО за  преместване на паркинг за автобуси,извършващи случаен превоз

Позиция на АБТТА относно проект за Наредба за реклама на териториятата Столична община

Позиция на АБТТА по ЗИД на ЗТ от 21 септември

Искане за оставка на Министъра на туризма Николина Ангелкова


Съвместни предложения на АБТТА и БАТА до МС относно приоритетни области на въздействие в държавната политика в сектор туризъм

Протестно писмо до Министерство на туризма във връзка с подвеждаща публична информация в туристическите регистри

Позиция на АБТТА относно Национална стратегия за устойчиво туристическо развитие

Предложение  относно ЗИД на ЗТ и разписване на нов Закон за туроператорска и туристическа агентска дейност

Позиция относно проект на  Национална стратегия за устойчиво туристическо развитие

Съвместна позиция на АБТТА и БАТА относно ЗИД на ЗТ

Предложение за увеличение на бюджета за национална туристическа реклама

Искане на информация от относно критерии за избор  в процедура с пряко договаряне
на изпълнител- организатор на Международен конгрес на световните цивилизации

Позиция относно проекто-наредба за таксите, които се събират по Закона за туризма

Позиция относно проекто-наредба за детските и ученически пътувания;

Апел към TURSAB за възстановяване на неизползвани резервации на български туристи  по причина обявяване на извънредн оположение в Турция

Позиция относно туристическо лого на България

Позиция на АБТТА относно Дневния ред на Заседанието на Националния съвет по туризъм

Предложение на АБТТА за промени в проекто-закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

Писмо на АБТТА относно Нерегламентирана дейност на пазара на туристически услуги

Позиция на АБТТА относно
Конвенция на Световнатаорганизация по туризъм към ООН за защита на туристите и доставчиците натуристически услуги

Протестна декларация на АБТТА относно блокиране на българо-гръцката граница от страна на българските превозвачи

Позиция на АБТТА относно национален конкурс за туристическо лого на България

Консолидирана позиция на АБТТА и БАТА относно ЗИТ на ЗТ

Позиция на АБТТА относно политиката на Светия Синод по отношение на обявяване на входна такса в действащи български храмове, 18.02.2015

Позиция на АБТТА по повод публично обявено учредяване на входна такса в храм-паметник "Св. Александър Невски" внесена до Председателя на ЦН при ПКСХП, 17.02.2016


Искане на информация от БОРОСПОРТ АД по постъпил сигнал за злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция, 29.12.2015

Протестен апел на АБТТА до Министерство на туризма и Комисия за защита на потребителите, 11.12.2015

Консолидирана позиция на АБТТА и БААТ относно участие на България в AdventureNext Balkans 2016, 09.12.2015

Писмо на АБТТА до Министерството на туризма и българските евродепутати относно предложение за Директива на ЕП и Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотрватяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпленя, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, 19.11.2015

Позиция на АБТТА относно Националната туристическа реклама за 2016, 13.11.2015

Позиция на АБТТА относно проект за Закон за изменение и допълнение Закона за туризма, 03.11.2015

Експертностановище на АБТТА относно разработване на конкурсната документация за централизиранапоръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на самолетни билетиза нуждите на държавната администрация, 13.10.2015

Консолидирана позиция относно концесионирането на морските плажове в България, 24.08.2015


Консолидирана позиция относно Рекламиране на нерегламентирана туристическа дейност на електронната страница на електронното Министерство на туризма, 21.08.2015

Позиция на АБТТА по точките от Дневния ред на заседание на НСТ, 17.07.2015

Позиция на АБТТА по Проект за "Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за продобиване на правоспособност за упражняване на професията "екскурзовод", 17.07.2015

Искане на АБТТА за експертно тълкуване на Чл. 80 от ЗТ и Регламент 1008/2008 от Министерство на туризма и Комисия за защите на потребителите, 09.07.2015


Позиция на АБТТА относно обявена промяна в търговската политика на LUFTHANSA GROUP

Позиция на АБТТА на заседание на Съвета по духовност, култура и национална идентичност

Предложение на АБТТА до МФ за изключване на туристическите услуги от списъка настоките, услугите и строителството, възлагани като запазени поръчки по чл. 16гот ЗОП

Консолидирана позиция на 17 Европейски асоциации относно ревизия на Директивата за пакетните туристически пътувания, 17.04.2015

Позиция на АБТТА за заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм на тема "Туристически сезон 2015 - перспективи проблеми и решения", 18.03.2015 г.

Позиция на АБТТА по точките от Дневния ред на заседание на НСТ от 20.01.2015 г., 30.01.2015

Позиция на АБТТА по точките от Дневния ред на заседание на НСТ от 20.01.2015 г., 20.01.2015

Позиция на АБТТА относно Националната комуникационна стратегия за 2015 г., 04.12.2014

Декларация на АБТТА относно назначаването на Бранимир Ботев за Заместник министър на туризма, 21.11.2014


Консолидирано писмо с предложения на бранша за кандидати за пост заместник-министър на туризма, 12.11.2014

Предложения на АБТТА относно приоритетни дейности в сектор туризъм, 11.11.2014

Позиция на АБТТА по точните от Дневния ред на заседание на Националния съвет по туризъм, 21 юли 2014 г.

АБТТА подкрепи позицията на ЕКТАА срещу решение на Департамент по транспорта на САЩ относно утвърждаване на  ИАТА резолюция 787, въвеждаща  т.н. New Distribution Capability

Позиция на АБТТА относно промени в националното законодателство на Черна гора

Позиция на АБТТА относно проблемите в сектор туризъм по време на кръгла маса "Бизнесът", 08.04.2014 г.
*Повече информация относно позицията на АБТТА може да бъде намерена в книга "Капитализъм 4.1. Бизнесът" на Софийска търговско-промишлена камата и Търговски вестник

Апел на АБТТА към МИЕ за прозрачност на държавната политика за национална туристическа реклама

Предложение на АБТТА относно облекчаване визовите затруднения на туристи от Беларус и Северозападна Русия


Позиция на АБТТА относно предложение за промяна Закона за туризма

Позиция на АБТТА относно отраслова стратегия за развитие на българския туризъм

Становище на АБТТА относно липсата на формална комуникация между държавата  и туристическия бранш

Консолидирана позиция на АБТТА и БАТА относно въвеждане на алтернативен механизъм за покритие на професионалната отговорност на туроператора.

Позиция на АБТТА относно липсата на защита на потребителите на въздушни транспортни услуги при фалит на авиокомпания

Позиция на АБТТА относно проекто - тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Позиция на АБТТА относно липсата на административна структура за управление на дейностите в сектор туризъм

Консолидирана позиция на туристическата индустрия относно приоритетните дейности и основни проблеми в сектор туризъм

Консолидирани предложения на АБТТА и БАТА по ЗТ


Позиция на АБТТА относно новия закон за туризма

Съобщение на АБТТА относно случая Малев

Позиция на АБТТА и БАТА относно ЗДДС в сила от 1 януари 2012 г.

Становище на АБТТА и БААТ по проектозакон за изменение на Закона за горите

Апел на Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти към българските ИАТА агенти и българския бизнес

Позиция на АБТТА относно осигуряване на достъп до ценова информация в сектора на въздушни транспортни услуги в България

Позиция на АБТТА и БАТА относно проектозакон за изменение и допълнение ЗДДС

Декларация във връзка с проектозакон за туризма
 
Позиция на АБТТА относно проектозакон за туризма

Позиция на АБТТА, относно проектозакон за изменение и допълнение на закона за ДДС

Протестно писмо  до Министъра на финансите относно процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка на самолетни билети
 
Предложение на АБТТА за условия и ред за извършване на ТО и ТА дейност в проектозакона за ЗТ 10.08.2010г.


Предложение на АБТТА за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм


Позиция на АБТТА относно създаване на Централизиран орган за обществени поръчки съгласно Постановление на МС N 112 oт 4 юни 2010г.

Позиция на АБТТА относно разпространена в интернет пространството информация за опасна радиационна обстановка по българското Черноморие

Позиция на АБТТА относно действията, свързани със ситуацията в Европейското въздушно пространство след 15 април 2010 г.

Позиция на АБТТА по Годишна програма за Национална туристическа реклама

Позиция на АБТТА по Закона за Обществени Поръчки

Позиция на АБТТА относно основни проблеми в българския туризъм

Позиция на АБТТА относно катастрофата край Охрид
 
Становище на АБТТА относно антикризисни мерки
в компетенциите на Министерство на Транспорта
Позиция на АБТТА относно въвеждане от 1 юни 2010 г. на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места

Позиция на АБТТА относно проектозакон за изменение  и допълнение на Закона за туризма, 24.03.2009 г.

Протестно писмо до ДАТ по повод среща с представители на избрани туристически сдружения по въпросите за руските визи

Несъгласие от страна на АБТТА с промяна на датите за провеждане на Фестивала на Розата през 2009 г.

Предложение за допълнение на проектозакон за изменение и допълнение на ЗТ от 02.12.2008 г.

Проектозакон за изменение и допълнение на ЗТ, внесена на 23.10.2008 г. в НС на Република България, Комисия по икономическа политика


"Акцент-Д" - уеб дизайн