Новини
ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

АБТТА призовава за координирани и пропорционални мерки в отговор на епидемията COVID-19
  виж »

Върховният орган на АБТТА потвърди необходимост от консолидиране на усилията на всички нива за информационно подпомагане потребителите на туристически услуги COVID-19
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент

 
  » НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ДОМАКИН НА ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ » ДЕВЕТАШАКА ПЕЩЕРА


   
 

Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Общата ѝ дължина е 2 442 м, общата ѝ площ е 20 400 м2, височина – 60 м. Разположена е на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм. Пещерата е описана още през 1877 г. В нея са направени открития на някои от най-интересните останки от времето на неолита по българските земи. В миналото пещерата е била засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана за съхранение на петрол.
Деветашката пещера е недвижима културна ценност с национално значе- ние, природна забележителност и защитена територия. Добрите условия за живот, които предлага пещерата - големите размери, осветление на голяма дълбочина, удобна за отбрана, в съседство с извори и река, гори с дивеч, пасища и сред плодородна местност - привличат вниманието на човека от най-дълбока древност. В пещерата са на лице следи от човеш- ко присъствие още от старокаменната епоха /около 70 000 г. пр. Хр.
Деветашката пещера е сред пещерните находища с най-богати културни останки от новокаменна епоха - VІ хил.пр.Хр.
Най-голямото поселение в пещерата е от времето на каменно-медната епоха - V хил. пр. Хр. Тогава хората заселват почти цялата й площ. Деве- ташката пещера е населявана и през бронзовата, желязната и римската епохи. По-късно през средновековието пещерата не е обитавана постоян- но. Откритите материали свидетелстват, че тя вероятно е била използва- на като убежище при опасност.
Освен с археологическите находки пещерата е известна и с многообрази- ето от обитатели. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.
Пещерата е от международно значение като убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опаз- ване на европейските видове прилепи – EUROBATS.
Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници със заповед на Министъра на околната среда и водите е въведен пропус- кателен режим в двете галерии на пещерата. Водната галерия се затваря за посетители в периода 1 ноември – 1 април, а сухата галерия – в периода 25 май – 31 юли. Светлата част на пещерата е отворена за посе- тители целогодишно.
През 2014 г. по инициатива на Община Ловеч и с помощта на експерти от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Национален природонаучен музей – БАН, Българска федерация по спелеология, Регионален истори- чески музей – Ловеч и др. е разработен и План за управление на ПЗ
„Деветашка пещера” за период от 10 години, като целта е устойчивото стопанисване и управление на обекта и дългосрочно опазване на негови- те природни и културни ценности.
От 2014 г. Деветашката пещера е част от движението „100-те национални туристически обекта „Опознай България” на Български туристически съюз.

 
"Акцент-Д" - уеб дизайн