Новини
АБТТА споделя оговорност за двугодишното ръководството на най-влиятелната професионална организация на европейския туризъм
  виж »

Приключи 20 Годишна среща на АБТТА
  виж »

ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » Асоциацията
  » Благотворителност
  » Организационна структура
  Информация за членство
  » Органи на управление
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ
  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ДОМАКИН НА ОСМАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТАТА ВЛАСТ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ЗА НАС » Организационна структура

Върховен орган на АБТТА  е Общото събрание, което се състои от всички членове на Асоциацията, а асоциираните членове участват с право на съвещателен глас в работата му.

Общо събрание се свиква най-малко веднъж в годината, като сред най-важните му правомощия са избор на ръководство и определяне на бюджета на Асоциацията.

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на АБТТА и подлежат на съдебен контрол.


Управителният съвет се състои от 7 до 11 физически лица –  редовни членове на Сдружението и заседава най-малко веднъж на два месеца.

Негово основно задължение е оперативно ръководство в изпълнение на решенията на Общото Събрание.

Председателят на Управителния съвет ръководи дейността на Управителния съвет и представлява АБТТА пред държавни институции, консултативни и експертни съвети, други национални и международни организации.


Контролната комисия се състои от Председател и до 4 членове, които следят за спазване на Устава на АБТТА от нейните органи на управление и членове и контролират изпълнението на решенията на органите на управление, дейността на Управителния Съвет и Изпълнителния Секретар, както и извършват периодични проверки по изпълнение на бюджета, сметките и касата на АБТТА.


Изпълнителният секретар се избира и назначава от Управителния съвет и има следните основни права и задължения: 

Участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас; Организира оперативната дейност на АБТТА в изпълнение решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет и управлява финансовата отчетност.


"Акцент-Д" - уеб дизайн