Новини
АБТТА споделя оговорност за двугодишното ръководството на най-влиятелната професионална организация на европейския туризъм
  виж »

Приключи 20 Годишна среща на АБТТА
  виж »

ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ
  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ДОМАКИН НА ОСМАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТАТА ВЛАСТ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ПАРТНЬОРИ » ЕКТАА

Европейският Комитет на Асоциациите наТуристическите Агенции,  ECTAA е основан през 1961 година катомеждународна организация на националните асоциации на туроператорите итуристически агенти на 6 държави – учредители. Понастоящем, в ЕКТАА членуватобщо 30 европейски асоциации,  представлявайки около 120 000туристически агенции и туроператори с общ годишен оборот над 80 000 милиона ЕВРО.

ЕКТАА  изпълнява основната си цел – да представляваи защитава правата и  интересите наЕвропейските туроператори и туристически агенти, като чрез работните си комисиии Секретариата, установен в Брюксел, осъществява  непрекъснатпряк мониторинг на всички действия на Европейската Комисия,  Европейския Парламент и Европейскитеинституции, свързани директно или косвено с туризма.

EКTAA представляваинтересите на туроператорите и туристическите агенции и пред други Европейски имеждународни институции, свързани с туристическата индустрия

- Европейски имеждународни стандартизиращи органи(CEN, ISO);

-Международната Асоциация за Въздушен Транспорт (IATA);

      - СветовнатаТуристическа Организация (WTO)

Със своята структура, органи на управление, утвърденстил на работа и висок рейтинг предевропейските институции, ЕКТАА еорганизацията, която може директно да влияевърху развитието на туризмав Европа.

Най-малко веднъжгодишно ЕКТАА свиква редовни Годишни работни срещи. Главната им цел е да осигурят възможност на редовните  членове на организацията да дискутират последните тенденции в развитието на  туризма в Европа, да споделят положителен национален опит, да представят   национални политики и гледни точки, проблемни области и  предприети коригиращи действия.

Организацията изпълнява своите функции чрез постоянни Работни комисии и ad hoc работни групи, които представляват специални заседания на ограничен брой национални делегати,експерти в съответната проблематика.

Областите, върху които ЕКТАА  осъществя мониторинг с цел да не бъдедопуснато вземане на каквито и да е окончателни решения от европейските законодателните  институции, без те да бъдат предварителнодискутирани и съгласувани са

 - Туризъм;

 - Защита на потребителите;
 - Авиационен транспорт;
 - Социална политика;
 - Конкуренция;
 - Образование и обучение;
 - Данъчна политика;
 - Опазване на околната среда;
 - Транспорт

От 2004 година  АБТТА е  член  в Европейския Комитет на Асоциациите наТуроператорите и Туристическите Агенции, ЕКТАА и като такава получава редовно информация  завсички актуални събития в туризма в страните от ЕС, за всички Директиви и други работни документи, засягащи туристическата индустрия, гласуванив Европейския Парламент и в Европейската комисия.

Чрез членството си в Европейския Комитет, АБТТА може да предприема конкретни инициативи, в това число и законодателни и да участва във взимането на решения  по всички въпроси, свързани със стратегията, развитието и актуални проблеми в Европейския туризъм, които Европейските институции обсъждат с ЕКТАА .

 

Освен престиж, членството в ЕКТАА задължава АБТТА да представлява туристическия бранш на България и да отстоява позиция, която отразявабалансирано интересите на различни общности в бранша и на първо място на туроператорите и туристическите агенти."Акцент-Д" - уеб дизайн