Новини
АБТТА споделя оговорност за двугодишното ръководството на най-влиятелната професионална организация на европейския туризъм
  виж »

Приключи 20 Годишна среща на АБТТА
  виж »

ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » Асоциацията
  » Благотворителност
  » Организационна структура
  Информация за членство
  » Органи на управление
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ
  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ДОМАКИН НА ОСМАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТАТА ВЛАСТ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ЗА НАС » Асоциацията

Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е сдружение с нестопанска цел, с членове - туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен транспорт и акредитирани от  Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.


Асоциацията е регистрирана през 1996 г. и до м.септември 2006 г. е известна  като Сдружение на ИАТА Агенциите в България, СИАБ, когато на Общо събрание се преименува на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА.

 

В момента в АБТТА членуват близо 100 туристически агенции, формиращи 75 % от общия пазарен дял от продажбата на самолетни билети в България с общ годишен оборот от тази дейност около 100 млн. Евро. Асоциацията има изградена високопрофесионална и активна членска мрежа от туристически агенции, работещи на принципа на лоялната конкуренция и имащи за цел непрекъснато повишаване стандарта на обслужване и защита на правата и интересите на крайния потребител.

 

АБТТА представлява и защитава правата и интересите на своите членове, като съдейства за решаване на проблеми от общ характер в областта на авиационния бизнес и в туристическия посреднически бизнес като цяло. Сдружението работи активно за стабилизиране на туристическия бранш от гледна точка на законовата уредба.

 

Асоциацията води активен организационен живот и е първата организация, която провежда редовни годишни срещи за своите членове, най-малко два пъти годишно, на които се дискутират текущи въпроси и проблеми и се планират дългосрочни стратегии и  политики.


От 2004 година Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е  член  в Европейския Комитет на Асоциациите на Туроператорите и Туристическите Агенции, ЕКТАА - най-авторитетната  професионална структура в туризма  в ЕС. В ЕКТАА членуват 30 асоциации от всички европейски държави (по една от страна) и организацията представлява интересите на повече от 80 000 Туроператори и Туристически агенции в Европа, с общ  годишен оборот над 50 000 милиарда Евро. Чрез членството си в Европейския Комитет, АБТТА има пълен достъп до информационната база на организацията, до всички въпроси, дискутирани с ЕК, до всички казуси и решения по тях, които са разглеждани в страните от ЕС, до всички въпроси, които ЕК обсъжда с ЕКТАА по развитието на стратегията и актуалните проблеми в туризма в страните от ЕС.

 

Освен престиж, членството в ЕКТАА задължава АБТТА да представлява туристическия бранш на България и да отстоява позиция, която отразява балансирано интересите на различни общности в бранша и на първо място на туроператорите и туристическите агенти.

Асоциацията се ръководи  от Управителен съвет, който се избира от Общо събрание на всеки три години."Акцент-Д" - уеб дизайн